Skip to main content

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden | Op al onze verkoopovereenkomsten, leveringen en aanbiedingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden | Op al onze inkoopovereenkomsten zijn Havecon ’s Inkoopvoorwaarden van toepassing:


Inkoopovereenkomsten

  • Havecon Kassenbouw B.V. Havecon Projects B.V.

    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij Havecon als opdrachtgever optreedt en Wederpartij als opdrachtnemer die betrekking hebben op de koop en levering van goederen, het verrichten van diensten en aanneming van werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen... (lees meer) Inkoopvoorwaarden NL (PDF)

    These Terms and Conditions shall apply to all Offers and Agreements which Havecon acts as client and the Counterparty as seller or supplier, related to the purchase and delivery of goods, the performance of services and the contracting of work, unless explicitly agreed otherwise. (read more) General Purchasing Terms ENG (PDF)

  • Havecon Projects B.V. / Havecon Greenhouses Inc. / Havecon North America Inc.


Laten we in contact blijven.

Logo Havecon - Horticulture Projects

Adres


Havecon Horticultural Projects
Lorentzstraat 8
2665 JH Bleiswijk, Nederland
+31 (0)10 266 32 70