Skip to main content
04 april 2019

BASF: Nul-emissie in 36 afzonderlijke afdelingen

Een jaar of tien geleden ontstonden de ideeën bij BASF Vegetable Seeds in Nunhem om, op termijn, in eigen beheer, een high tech ontwikkelingsfaciliteit te hebben. Het plan werd Greenex gedoopt. Greenex staat voor Greenhouse Expansion. De eerste fase omvatte de bouw van 2,5 ha kassen en 1,7 ha ondersteunende faciliteiten. En het werd 'not just another greenhouse'.

Havecon BASF nulemissie 004

Nul-emissie
Het zal geen verbazing wekken dat watertechniek een belangrijke rol heeft gespeeld in dit project. Het was een ware uitdaging om alle 36 afdelingen zo in te richten dat de nul-emissie kan worden behaald, aldus Codema dat de uitdaging aanging en de opdracht mocht uitvoeren. Met het speciale project wil de veredelaar inspelen op de toekomst.

Bij elke afdeling is er door Codema een afzonderlijke regeling voor óf  nulemissie óf standaard hergebruik van water geïnstalleerd. Van tevoren is alles goed berekend; hoeveel water wordt er aangeboden? Wat moet de leidingscapaciteit zijn? Wat moet de machinecapaciteit zijn?

Havecon BASF nulemissie 003

Al het water waar gewasbeschermingsmiddelen in kunnen zitten, wordt nu gescheiden opgevangen en afgevoerd in gescheiden leidingsystemen. Dit water wordt apart behandeld en daarna geloosd. Luc Swinkels, Global Project Manager BASF Vegetable Seeds: "We hadden al veel ervaring. Dus dat scheelde zeker. Deze nieuwe kas heeft gelijk ook alle uitdagingen. We wilden wel in een keer klaar zijn voor de toekomst. We hebben de Waterschappen uitgenodigd en laten zien hoe we dit hebben aangepakt. Het was dan ook echt leuk om dit met ze te delen. Hierin willen we ons transparant en vooruitstrevend opstellen.”

Maatwerk
Over de toekomst gesproken. Per 2027 mogen bedrijven volgens de wet geen meststoffen meer lozen in het oppervlaktewater of op het riool. Bij BASF is daar rekening mee gehouden. Bij direct vloeibare meststofdosering zit er zo min mogelijk water in de systemen waarmee gespoeld wordt. Peter Keunen, project manager Greenex: "Deze installatie was echt maatwerk. We hebben heel veel verschillende mestrecepten, die we op ieder moment kunnen toedienen. Hiermee kunnen we flexibel en snel reageren, zonder grote voorraden te hoeven aanhouden.”

Havecon BASF nulemissie 002

Traject vooraf
Dit beschreven stukje techniek is onderdeel van een groot plan. De onderzoekslocatie heeft een geïsoleerde ligging (niet in de buurt van tuinbouwbedrijven). Dat komt de plantgezondheid ten goede. Nadat de bestemmingsplannen gewijzigd waren, volgde het ontwerpproces. Codema haakte daar al snel bij aan. Luc Swinkels: ”We kenden de mensen van Codema en hebben samen met hen de waterinstallaties ontwikkeld.”

Aandacht voor onderhoudsaspecten
BASF heeft een projectorganisatie en een onderhoudsorganisatie. Luc Swinkels: "Degene die het onderhoud doet, wordt in een heel vroeg stadium al betrokken en blijft heel lang aan tafel zitten. De beheerders hebben veel verstand van zaken. Zij hanteren hoge maatstaven. Beheer- en onderhoudsaspecten verdienen dus al veel aandacht in het aanbestedingstraject. Wij wilden werken met een bedrijf dat de nieuwste stand van zaken in de techniek heeft en goed in staat was service en onderhoud te verrichten voor zo’n omvangrijke installatie.”

Havecon BASF nulemissie 001

Voor dit project heeft Codema samengewerkt met Cogas. Het project was te omvangrijk voor één partij. De omvang en de complexiteit van de installatie was de grote uitdaging in dit project. Op dit moment is de locatie al in gebruik, de opening vond namelijk plaats in november.

Laten we in contact blijven.

Logo Havecon - Horticulture Projects

Adres


Havecon Horticultural Projects
Lorentzstraat 8
2665 JH Bleiswijk, Nederland
+31 (0)10 266 32 70