Skip to main content
23 augustus 2011

Bouw Noordvliet op schema

Bron: Fresqrant     Publicatiedatum: 23-8-2011

Eric van Heijningen: "Uitdaging dat er zelfde bedrijfscultuur ontstaat als bestaande bedrijven"
Plantdatum NoordVliet (3 oktober) niet in gevaar

Momenteel is CombiVliet uit Maasdijk op hun nieuwste locatie in Middenmeer bezig met de realisatie van de eerste fase van NoordVliet, zoals de naam van deze locatie luidt. CombiVliet heeft hier de mogelijkheid om hun bedrijf stapsgewijs verder uit te breiden. De eerste kas die inmiddels gebouwd is, heeft een oppervlakte van circa twaalf hectare. In totaal kunnen er op de kavel acht kassen van een dergelijke omvang gebouwd worden. De eerste kas is voorzien van een belichtingsinstallatie, zodat hier jaarrond tomaten geteeld kunnen worden.

Om het project NoordVliet zoveel mogelijk in goede banen te leiden, heeft CombiVliet
een bouwteam geformeerd. Vanaf oktober 2010 komt het bouwteam met regelmaat bij elkaar. In het bouwteam van NoordVliet zijn de directie en een aantal specialisten
van CombiVliet vertegenwoordigd met daarbij twee specialisten van CombiCoop.
CombiCoop is een bedrijf dat de organisatie van Agrocare en CombiVliet ondersteunt
bij de nieuwbouwprojecten en het inkoopproces. Binnen het bouwteam zijn verschillende projectgroepjes geformeerd die elk de regie voeren over een onderdeel
van het nieuwbouwproject. Op deze manier proberen ze optimaal gebruik te maken van de kennis en kunde die bij de leden van het bouwteam aanwezig is.

Voor de bouw van de eerste fase van dit project heeft CombiVliet voor veel zaken vooruit moeten denken om te komen tot de uiteindelijke eindsituatie. Dit vergt in veel gevallen meer onderzoek dan bij vorige nieuwbouwprojecten van CombiVliet.
Omdat de looptijd van dit project nog onbekend is en ook de ontwikkelingen niet stil staan, wil CombiVliet de flexibiliteit behouden om de volgende te bouwen kas te kunnen voorzien van de nieuwste, beproefde technieken. Lang is nagedacht over de opzet van het bedrijf. CombiVliet wilde in elk geval één centrale ingang waar de medewerkers het bedrijf betreden en een centrale plaats waar de producten het bedrijf verlaten. Daarnaast was het uitgangspunt om de afstanden, logistiek- en energietechnisch gezien, zo veel mogelijk binnen de perken te houden. Dit heeft er
in geresulteerd dat er voor een opzet gekozen is met één centrale bedrijfsruimte die in het midden van de kavel gesitueerd is.

Tot op heden hebben ze tijdens de bouw van het project nog geen grote tegenslagen gekend. Waar er zo nu en dan wat is uitgelopen op de planning, heeft men dit ook weer in kunnen lopen. Hierdoor liggen de werkzaamheden in de
kas nog steeds goed op planning. De bouw van de bedrijfsruimte ligt momenteel wel iets achter op planning, maar dit hoeft de plantdatum van 3 oktober niet in gevaar te brengen.
Eric van Heijningen, Financieel directeur CombiVliet: Solide basis

Het realiseren van een nieuwbouwproject vergt naast veel voorbereidende werkzaamheden ook aandacht voor de wijze waarop het bedrijf intern georganiseerd moet gaan worden. Uitgangspunt hierbij is dat voor het starten van een project
de interne organisatie klaar is voor het moment na gereedkomen van het project. Voor project NoordVliet was het uitgangspunt dat Roy van Vliet na realisatie van fase 1 als locatiemanager aangesteld zou worden. Nu Roy zijn opleiding op de HAS heeft afgerond is dit ook daadwerkelijk mogelijk. Om er tevens voor te zorgen dat
in het nieuwe bedrijf eenzelfde bedrijfscultuur ontstaat als op de reeds bestaande bedrijven, hebben wij twee medewerkers van onze locatie in Rilland bereid gevonden om te verhuizen naar de Wieringermeer om daar onderdeel uit te maken van
het lokale managementteam. Peter Vogel zal verantwoordelijk zijn voor teelttechnische zaken, terwijl Bas van Steenpaal verantwoordelijk zal zijn voor de organisatie van alle werkzaamheden.

Twee jaar terug bracht onze accountmanager van de Rabobank een bezoek aan onze locaties in Rilland en Maasdijk. Hij merkte hierbij op dat de wijze van organisatie op beide locaties weinig verschillen vertoonden. Voor ons ligt er straks de uitdaging of hetzelfde gezegd zal worden over onze nieuwe locatie in de Wieringermeer.

Bron: Fresqrant en http://www.groentennieuws.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=73627

Publicatiedatum: 23-8-2011

Laten we in contact blijven.

Logo Havecon - Horticulture Projects

Adres


Havecon Horticultural Projects
Lorentzstraat 8
2665 JH Bleiswijk, Nederland
+31 (0)10 266 32 70