Skip to main content
03 oktober 2017

Feestelijke eerste paal kas en R&D faciliteit Bayer Nunhems

Bayer heeft in Nunhem de afgelopen jaren 45 ha grond aangekocht, waarop het in de komende jaren zo'n 20 hectare kas hoopt te bouwen. De eerste paal van de 2,5 ha kas én 17.000 m² R&D-faciliteiten werd dinsdag 3 oktober feestelijk geslagen. 'GreenEx' gaat het heten, en de grootste investering ooit van het bedrijf in R&D moet de positie ervan op de wereldwijde groentenzadenmarkt gaan verstevigen. In eerste instantie ligt de focus daarbij op de komkommer en de tomaat, maar uiteraard worden ook de andere gewassen niet vergeten.

Havecon Bayer Nunhems 003
De eerste paal is geslagen onder het toeziend oog van vertegenwoordigers van de gemeente, provincie en Bayer zelf.

Havecon Bayer Nunhems 005

Havecon Bayer Nunhems 004
Het daadwerkelijk slaan van de eerste paal

In de nieuwe kassen komt onder meer ruimte voor de eigen opkweek van jonge planten. “Dat gaan we zelf doen omdat dat een logistiek voordeel oplevert, maar vooral uit overwegingen van planthygiëne”, aldus Luc Swinkels, projectmanager van Bayer. Behalve in komkommer waarin Bayer al een sterke positie heeft, wil het bedrijf ook in tomaat en paprika wil Bayer zijn positie versterken.

Lange adem
De voorbereidingen voor het uitbreidingsplan zijn 8 jaar geleden gestart. Op de huidige locatie van ongeveer 22 hectare is geen ruimte meer voor grootschalige nieuwbouw van kassen. Om verder uit te kunnen breiden is een nieuw terrein van 45 hectare aangekocht aan de andere kant van de provinciale weg. Hier is ruimte voor maximaal 20 hectare aan nieuwe veredelingskassen over een periode van 20 jaar. Daarnaast is er ruimte voor supportfaciliteiten, parkeerplaatsen, wateropvang en natuurcompensatie.

Aankoop
De aankoop en bouw had de nodige voeten in de aarde. Eerst moest de grond gevonden worden – naar eigen zeggen een lange zoektocht, maar het bleek aan de andere kant van de weg te liggen. Deze grond echter was eigendom van een man of twintig, en bovendien broedden er allerlei vogeltjes, is het landschap natuurlijk het mooiste ter wereld en is de streek voor vanuit archeologisch perspectief bijna per definitie interessant. En dan waren er nog de provincie, het waterschap, de gemeente, een aantal belangengroepen en zo meer, waarmee te dealen viel. Je zou dan een Hollandse klaagzang verwachten over geld en regels, maar niets is minder waar. Directeur John Willems is zelfs lovend over de samenwerking en goodwill bij alle partijen. "Het is wonderbaarlijk hoe goed we elkaar gevonden hebben en de medewerking die van alle kanten verleend werd", aldus Willems.

Havecon Bayer Nunhems 008
Artist impression van de plannen

Havecon Bayer Nunhems 009
Artist impression van de plannen

Zeker in termen van werkgelegenheid is het bedrijf dan ook goed voor de regio. Er werken overwegend hoogopgeleide mensen en bovendien is het een, vrij letterlijk, 'schoon' bedrijf. "We maken geen herrie, we vervuilen niets", weet Willems, "en met gemeente en belangengroepen zijn qua natuur en ruimtelijke inrichting goede afspraken gemaakt. Zo is er vóór vandaag al van alles gebeurd en was de eerste meter ook een hele dure, maar kan de rest relatief gemakkelijk volgen."

Een leuk voorbeeld van een van deze pre-investering én samenwerking tussen Bayer en de gemeente was het aanleggen van een rotonde voor het bedrijf. Dit was nodig voor een soepele en veilige doorstroming, maar vanuit overheidswege was er geen budget voor. Toch kon het er komen: Bayer heeft 'm 'voorgeschoten', de helft voor eigen rekening genomen en hem bovendien praktisch zelf aangelegd. "En omdat we nog een stukje budget overhadden, hebben we de lokale kunstenaar Huub Frenken bereid gevonden er een kunstwerk op te laten bouwen."

Havecon Bayer Nunhems 002
Kunstwerk op rotonde van lokale kunstenaar Huub Frenken

Havecon Bayer Nunhems 001
De burgemeester opent de rotonde met het doorknippen van een lint

300 banen
Bij Nunhems werken momenteel 600 mensen. Dit aantal zal op den duur met ongeveer 300 groeien. Het bedrijf, dat inmiddels 101 jaar bestaat, is de groentenzadentak van het Bayer concern, dat wereldwijd een grote speler op het gebied van medicijnen en gewasbeschermingsmiddel is. De laatste tijd rommelt het op de achtergrond: een overname van Monsanto zou in de pijplijn zitten. Volgens John Willems kunnen binnen enkele maanden de voorwaarden voor goedkeuring hiervan verwacht worden, maar los daarvan sprak hij de hoop uit, dat men deze investering toch vooral opvat als een getuigenis van het vertrouwen dat Nunhems in de toekomst heeft.

Lange termijn visie
De eerste fase van de nieuwbouw moet volgend jaar november gereed zijn. In totaal staan zes nieuwbouwfasen op stapel voor de komende 20 jaar. Tegen die tijd zal het bedrijf ettelijke tientallen miljoenen euro’s hebben geïnvesteerd. De groenteveredelingsactiviteiten van Bayer Vegetable Seeds zijn in Nederland beter bekend onder de naam Nunhems Zaden. Sinds 2014 worden wereldwijd de Bayer-naam en -beeldmerken naar voren geschoven. “Het is een wereldwijde markt waarin wij opereren. De naamsbekendheid van Bayer is bijvoorbeeld in China een duidelijk voordeel”, zegt Willems.

De nieuwe kassen zijn multifunctioneel en voldoen aan de meest moderne standaarden. Zo zijn de kassen hoger waardoor er meer ruimte is voor hoge draad teelt, zijn de klimatologische omstandigheden naar wens aan te passen en kan er met verschillende gewassen en teeltsystemen worden gewerkt. Verder zijn de kassen voorzien van moderne zuiveringsinstallaties om emissies naar het milieu te voorkomen. De afgelopen jaren heeft Bayer nauw samengewerkt met overheden, omwonenden en medewerkers om het ambitieuze uitbreidingsproject voor te bereiden. Daarbij is veel aandacht geweest voor de juiste infrastructuur, veiligheid, planthygiëne en natuurcompensatie.

Alternatief aan andere kant grens
Willems prijst Provincie Limburg en Gemeente Leudal voor het geven van de ruimte voor de uitbreiding. In 2009 kwam Bayer met de eerste plannen voor de uitbreiding aan de andere kant van de provinciale weg. Het bestemmingsplan werd in september 2014 gewijzigd naar glastuinbouw. “Het alternatief was dat we deze investering hadden moeten doen aan de andere kant van de grens, in Duitsland.”

Havecon Bayer Nunhems 007

Havecon Bayer Nunhems 006
Na de eerste paal is direct verder gegaan met de rest van de palen

De lokale zender L1 heeft een nieuwsitem verzorgd, welke hier terug te kijken is.

Laten we in contact blijven.

Logo Havecon - Horticulture Projects

Adres


Havecon Horticultural Projects
Lorentzstraat 8
2665 JH Bleiswijk, Nederland
+31 (0)10 266 32 70