Skip to main content
Henk Verbakel
Geschreven op 6 februari 2024

Investeren in een kas? "Begin bij het begin"

Tholen - Het aankooptraject van kassen is de laatste jaren voor veel internationale projecten veranderd. Kortweg komt het erop neer dat waar voorheen vooral gesproken werd over techniek, nu de terugverdientijd alle aandacht lijkt te krijgen. "En terecht. Havecon is jaren geleden al begonnen met deze invalshoek", zegt Henk Verbakel die sinds kort de volledige focus op sales bij Havecon legt.

"Ik begrijp dat terugverdientijd leidend is. Maar vergis je ook niet in het belang van een goed startpunt. Je moet beginnen bij het begin. Ik bedoel daarmee dat we kijken naar haalbaarheidsstudies, business plannen, financiering en locatiebepalingen. Dat is het begin. Begin vooral niet andersom (in onze ogen ‘aan het eind’). Er zijn teveel voorbeelden van nieuwkomers in de sector die eerst gebouwd hebben en vervolgens tegen omstandigheden opliepen die voorzien hadden kunnen worden. Dat is jammer. Jammer, en niet nodig. Samen met de investeerders willen we eerst bepalen dat er bestaansrecht voor de nieuwe kas is.”

Henk gaat voor dit soort gesprekken vaak samen op pad met hun eigen business developer, Adnan Tunovic. Die buigt zich over zaken als afzetmarkt voor de nieuwe kas, trends en ontwikkelingen op de markt en identificeert nieuwe kansen voor de investeerder.

Investeringsklimaat wordt weer gunstiger
Deze laatste zaken worden steeds belangrijker. Henk: “De sector, inclusief de kassenbouwers, zijn gebaat bij een rustige markt. Natuurlijk moet er veel monden gevoed worden in de wereld, maar als de in te schatten risico’s te groot zijn laten investeringen toch op zich wachten. Je ziet het effect van de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Corona en rentedrukstijging zorgden ook voor een pas op de plaats. Nu de rente weer wat gaat lijken te dalen, zie je dat het investeringsklimaat weer gunstiger wordt. Dat zien we zeker in Noord-Amerika.”

Havecon is sterk vertegenwoordigd in de Noord-Amerikaanse markt. Henk ziet al langere tijd een stijging van projecten. De retail vraagt daar steeds vaker om groenten, als sla, die geteeld zijn in de kas. Telen in een kas lijkt het telen in de vollegrond daar te gaan verdringen voor een aantal gewassen. Reden? Door de gecontroleerde teelt is dit veiliger en hygiënischer. En de klimaatveranderingen vragen ook om een zekerheid van goede productie. Glastuinbouw biedt die zekerheid.

“Bovendien voldoet glastuinbouw aan een aantal van de United Nations Sustainability Goals. Financiers nemen dit steeds meer mee in hun investeringsplannen,” vervolgt Henk. Reden om hier naar te handelen. Henk hoort nog te vaak dat velen niet beseffen dat de opbrengst per m2 consistent hoog is met een beperkt gebruik van water. Overtollig water wordt immers hergebruikt. “Het is dan ook goed om te zien dat steeds meer investeerders en overheden dit weten te waarderen.”

Directieteam
Nu we toch bij Henk aan tafel zaten, stipt hij aan dat hij erg blij is met de toevoeging van Peter Broekman als directielid. Peter wordt verantwoordelijk voor algemene zaken, zodat Henk zich volledig kan focussen op commerciële taken. Met Hans van der Salm, die verantwoordelijk is voor de operationele zaken, is Henk ervan overtuigd zo een goed en compleet directieteam bij elkaar te hebben. Henk: “Het team is toekomstbestendig en zal, samen met Atrium, de komende jaren het bedrijf naar een nog hoger niveau brengen."

"Beide zijn te belangrijk om naast elkaar te doen. Deze beide taken verdienen volledige focus. De bedrijven, en daarmee de belangen, worden steeds groter. Business development, zoals eerder gemeld, maakt een traject beter, maar ook complexer. Daar is meer tijd en aandacht voor nodig. En dat heeft Havecon te bieden.”

Voor meer informatie:
Havecon
info@havecon.com
www.havecon.com 

Publicatiedatum: 
Auteur: 
© 

Laten we in contact blijven.

Logo Havecon - Horticulture Projects

Adres


Havecon Horticultural Projects
Lorentzstraat 8
2665 JH Bleiswijk, Nederland
+31 (0)10 266 32 70