Skip to main content
29 november 2018

Afronding 4Evergreen Terneuzen fase 3

Bij 4Evergreen Terneuzen in Westdorpe wordt eind november de laatste hand gelegd aan fase 3. Dit is de tweede nieuwbouwkas van deze locatie. In totaal beslaat deze locatie, bestaande uit 4 fases, zo'n 54 hectare. Het totale project is een verdubbeling van het bedrijf en daarmee een flinke schaalvergroting. 

De ambitie van de gebroeders Grootscholte heeft ervoor gezorgd dat ze in 2012 op zoek zijn gegaan naar een goede locatie voor uitbreiding van het bedrijf. Terneuzen kwam ter sprake vanwege de stijgende energiekosten.

In die tijd hadden zich al een aantal kwekers uit Steenbergen zich gevestigd in Terneuzen die gebruik maakten van restwarmte en rest-CO2 van Yara. De keuze werd definitief en in december 2013 kocht 4Evergreen een bestaande kas met grond voor nieuwbouw in Westdorpe. Ook het braakliggende terrein aan de overkant werd gekocht en gereserveerd voor nieuwbouw.

Fase 3 bijna klaar, fase 4 al voorbereid
5 jaar later is alleen fase 4 nog toekomstmuziek. Naast de bestaande kas is in 2016 een nieuwe kas gebouwd en in gebruik genomen. Fase 3, de kas die dit jaar gebouwd is, is in gebruik en alle voorbereidingen voor fase 4 zijn gedaan. Dennis Grootscholte: 'We willen eerst overal goed draaien voordat we verder gaan met de volgende fase, maar de verwachting is om het totaal in 2020 te kunnen afronden.'

Dennis Grootscholte van 4Evergreen vertelt dat elk nieuw te bouwen deel van de locatie in Westdorpe bijna een kopie is van de vorige. Ondanks dat het altijd zoeken is bij een nieuwe kas hebben ze weinig aanpassingen hoeven doen. Een grappig feitje is dat de kas van fase 2, 90 graden is gedraaid ten opzichte van kas 1. "Dit was logistiek gezien logischer maar wel bepalend voor je teelt." Ook de keuze voor een zo licht mogelijke kas heeft een grote invloed op de manier van telen. Het glas waarvoor Grootscholte gekozen heeft laat veel licht door en bijna alles in de kas is wit.

Bij 4Evergreen staat duurzaam telen voorop. Er wordt voornamelijk restwarmte en CO2 gebruikt van het naastgelegen Yara. Dit komt ook terug bij de installaties die wij als Stolze hebben mogen leveren en installeren; waar het kan wordt er voor een duurzame oplossing gekozen. "Liever een grotere pijp met een kleine pomp dan andersom",  aldus Dennis.

Installaties
Stolze heeft op deze locatie de water- en elektrotechnische installatie mogen verzorgen. De watertechnische ruimte behorende bij fase 3 is ook al voor een groot deel ingericht voor fase 4; de dagvoorraad silo's staan en het leidingwerk ligt er. Alleen de gerichtere installaties, zoals de druppelunit, zijn hierin niet meegenomen.

Er is ook een overpompinstallatie geïnstalleerd voor het overpompen van water tussen de twee bassins. Aan beide kanten van de weg staat een bassin van 85000 kuub. Aan de ene kant van de weg is de kas wat kleiner en deze installatie maakt het mogelijk het bassinwater te verdelen.

Mocht er te kort zijn aan opgevangen water en is het overpompen tussen de twee locaties niet voldoende, dan kunnen ze bij 4Evergreen gebruik maken van de bodemdrain die op het terrein aanwezig is. Het water, wat in de grond zit, is redelijk schoon en kan een goede aanvulling zijn in drogere periodes. Dit jaar is er voor het eerst een test gedaan met de bodemdrain en na een paar kleine aanpassingen kan hier op in het vervolg een beroep worden gedaan.

Laten we in contact blijven.

Logo Havecon - Horticulture Projects

Adres


Havecon Horticultural Projects
Lorentzstraat 8
2665 JH Bleiswijk, Nederland
+31 (0)10 266 32 70