Skip to main content
24 november 2017

Voortgang Bayer Nunhems: graven, drukken en vormgeven

De bouw van de kas en R&D-faciliteiten ‘GreenEx’ zijn sinds de eerste paal op 3 oktober de grond in ging in volle gang. In anderhalve maand zijn de locaties van de te bouwen kassen al goed te zien vanuit de lucht. Daarnaast zijn de overige palen voor de warmtesilo en kassen de grond ingeslagen. Het grondwerk voor de waterbassins gaat in hoog tempo en deze beginnen al vorm te krijgen in het landschap

Havecon Bayer Nunhems 001
Een overzicht van de verschillende gebouwen en zones

De dronebeelden geven een indrukwekkend beeld van de voortang van het project en de precieze locaties waar alles gebouwd zal worden.

Havecon Bayer Nunhems 002
Heiwerk voor de buffertank

Havecon Bayer Nunhems 003
De mannen van Voorwinden houden de werkplaats netjes

Havecon Bayer Nunhems 004
Afvoerwerk wordt aangelegd, beton wordt aangeleverd

Havecon Bayer Nunhems 005
Een goed overzicht van de site, waarbij in de voorgrond de buffertank onderheid wordt

Havecon Bayer Nunhems 006
Recht van boven van grote hoogte

Bekijk ook de beelden die de drone afgelopen week heeft gemaakt.

Laten we in contact blijven.

Logo Havecon - Horticulture Projects

Adres


Havecon Horticultural Projects
Lorentzstraat 8
2665 JH Bleiswijk, Nederland
+31 (0)10 266 32 70